Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 10.15 / Artikelen 32.02, tweede lid, 32.03, eerste lid - overgangsbepalingen ad artikel 10.15 - Kabels – vaartuigen gebouwd voor 1.4.1976

Vraag:

Welke voorschriften van artikel 10.15 zijn met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976?

Antwoord:

Bij verlenging van hun Certificaat van Onderzoek na 1.1.2015, moeten de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976 voldoen aan de hieronder vermelde eisen van het ROSR, versie 1976. (Deze interpretatie geldt voor de artikelen 10.06, 10.10, 10.11, tweede lid, 10.12, 10.14, 10.15 en 10.17.)

Artikel 10.15 Kabels (Artikel 6.07, achtste en negende lid, ROSR 1976)

a) De kabels moeten van een waterdichte mantel zijn voorzien, brandvertragend en van een voor schepen geschikt type zijn.
In woonruimten kan het gebruik van andere typen kabels worden toegelaten, mits zij doelmatig zijn beschermd en brandvertragend zijn.
De kabels moeten, vooral aan dek en in laadruimen, onder normale omstandigheden tegen ieder gevaar en iedere beschadiging zijn beschermd.
b) Het is in geen geval toegestaan verplaatsbare apparatuur door kabels met een metalen buitenmantel te voeden.
c) De kabels moeten met de elektrische installaties zijn verbonden door stevige en permanente inrichtingen, die iedere trek op de aansluiting verhinderen.

JWG (14) 65; RV (14) 55; RV (14) 76

CCR comité Reglement van Onderzoek, RV, overgangsbepalingen, hoofdstuk 10, elektrische installaties