Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 10.10 / Artikelen 32.02, tweede lid, 32.03, eerste lid - overgangsbepalingen ad artikel 10.10 - Generatoren en motoren – vaartuigen gebouwd voor 1.4.1976

Vraag:

Welke voorschriften van artikel 10.10 zijn met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976?

Antwoord:

Bij verlenging van hun Certificaat van Onderzoek na 1.1.2015, moeten de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976 voldoen aan de hieronder vermelde eisen van het ROSR, versie 1976. (Deze interpretatie geldt voor de artikelen 10.06, 10.10, 10.11, tweede lid, 10.12, 10.14, 10.15 en 10.17).

Artikel 10.10 Generatoren en motoren (Artikel 6.04 ROSR 1976)

a) Generatoren en motoren moeten voor inspecties, metingen en reparaties goed toegankelijk zijn opgesteld en voorts zodanig zijn uitgevoerd, dat er geen water of olie bij de wikkelingen kan komen. De aansluitkasten moeten goed toegankelijk zijn.

b) Generatoren, die worden aangedreven door de hoofdmotor, de schroefas of een voor andere doeleinden bestemd hulpaggregaat, moeten voor de onder bedrijfsomstandigheden optredende toerentalvariaties geschikt zijn.

JWG (14) 65; RV (14) 55; RV (14) 76

CCR comité Reglement van Onderzoek, RV, Overgangsbepalingen, hoofdstuk 10, elektrische installaties