Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, artikel 19.06, negende lid, onderdeel a - Trappen en stootbord

Vraag:
Geldt de eis dat voldaan moet worden aan de Europese norm EN 13056 voor de trap na afwerking?

Antwoord:
De eis dat voldaan moet worden aan de Europese norm EN 13056 : 2000 geldt voor de trap na afwerking; dit betekent de trap inclusief deklaag zoals tapijt, tegels, marmer,...

Vraag:
Zijn trappen zonder stootbord toegestaan?

Antwoord:
Trappen zonder stootbord zijn toegestaan op voorwaarde dat de netto afstand tussen de treden niet groter is dan 120 mm overeenkomstig EN 13056.”

Vraag:
Is een trap met een stijgingshoek van minder dan 30° of meer dan 45° verboden?

Antwoord:
Trappen met een stijgingshoek die minder is dan 30° of meer dan 45° voldoen niet aan de norm en derhalve niet aan de vereisten van artikel 19.06, negende lid, onderdeel a.

CESNI/PT/Pax (20)m 28, CESNI/PT/Pax (21)m, punt 4

Werkgroep voor passagiersschepen (CESNI/PT/Pax), trappen, stootbord, stijgingshoek