Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.08, eerste lid, en 19.10, derde lid, onderdeel e - Bedrijfsruimten

Vraag:
Welke ruimten moeten onder het begrip 'bedrijfsruimten' worden verstaan?

Antwoord:
Bedrijfsruimten zijn ruimten die vanwege hun functie, of vanwege de functie van daarin aanwezige uitrustingen, bedoeld zijn om regelmatig door bemanningsleden te worden betreden tijdens het normale bedrijf (waartoe ook de gebruikelijke onderhouds- en controlewerkzaamheden gerekend moeten worden die tijdens dit normale bedrijf uitgevoerd moeten worden).


CESNI/PT (16) 55 rev. 2, Q54, CESNI/PT/Pax (18)m 2, CESNI/PT/Pax (21)m 5

Werkgroep voor passagiersschepen (CESNI/PT/Pax), bedrijfsruimten, elektrische installaties, interne spreekverbinding