Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 3.02, 19.03, 20.03, 22.07, 22.08, 27.02, 27.03, 28.03 en 29.05 - Minimumlijst van documenten ter beoordeling van de stabiliteit

Vraag:

Welke documenten moet een stabiliteitsdossier als bedoeld in de artikelen 3.02, 19.03, 20.03, 22.07, 22.08, 27.02, 27.03, 28.3 en 29.05 minimaal bevatten, oftewel, welke documenten zijn nodig om aan te tonen dat het schip stabiel genoeg is en voldoet aan de eisen die hiervoor gelden?

Antwoord:

Aan de Commissie van deskundigen moeten op zijn minst de documenten worden verstrekt die in de onderstaande lijst genoemd worden:
- samenvatting (met inbegrip van de resultaten van de berekening en een duidelijke beschrijving van de
beladingstoestanden)
- beschrijving van het schip en zijn gebruik,
- vermelding van de software of de methode die werd gebruikt voor de stabiliteitsberekeningen,
- overzicht van de gebruikte symbolen,
- algemeen plan, tankplan en lijnenplan,
- capaciteitenplan van de tanks (brandstoftanks, ladingtanks, ballasttanks, ...),
- verslag diepgangsmeting en hellingproefverslag (indien van toepassing),
- beschrijving van de beladingscondities,
- plaats van niet-waterdichte openingen,
- berekening van de kenterende momenten,
- stabiliteitskromme bij het onbeschadigde schip voor elke beladingsconditie,
- controle van de reglementaire criteria voor de stabiliteit van het onbeschadigde schip.

Wanneer de lekstabiliteit wordt vereist:
- indeling in waterdichte compartimenten, inclusief plaats van de waterdichte deuren,
- omschrijving van de lekgevallen,
- stabiliteitskrommen in lekgevallen (ten minste voor de meest kritieke gevallen van vollopen en beladingscondities),
- controle van de reglementaire criteria voor alle gevallen van vollopen en alle beladingscondities.

Opmerking: indien daarom verzocht wordt, moet de informatie elektronisch aan de Commissie van deskundigen worden verstrekt.

CESNI/PT (16) 46, CESNI/PT (16) 55 rev. 3 = CESNI/PT/Pax (19) 5, Q9, CESNI/PT/Pax (19)m 9, Q9

Werkgroep voor passagiersschepen (CESNI/PT/Pax), stabiliteit, documentatie