Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 10.17 / Artikelen 32.02, tweede lid, 32.03, eerste lid - overgangsbepalingen ad artikel 10.17 - Navigatielantaarns – vaartuigen gebouwd voor 1.4.1976

Vraag:

Welke voorschriften van artikel 10.17 zijn met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976?

Antwoord:

Bij verlenging van hun Certificaat van Onderzoek na 1.1.2015, moeten de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976 voldoen aan de hieronder vermelde eisen van het ROSR, versie 1976. (Deze interpretatie geldt voor de artikelen 10.06, 10.10, 10.11, tweede lid, 10.12, 10.14, 10.15 en 10.17).

Artikel 10.17 Navigatielantaarns (Artikel 6.10 ROSR 1976)

a) Het schakelbord voor de navigatielantaarns moet in het stuurhuis zijn geïnstalleerd; het moet door een aparte kabel vanaf het hoofdschakelbord kunnen worden gevoed.
b) Op passagiersschepen met een lengte van meer dan 25 m moeten de navigatielantaarns ook door een noodkrachtbron gevoed kunnen worden.
c) Elke navigatielantaarn moet vanaf het navigatieschakelbord afzonderlijk gevoed, beveiligd en geschakeld kunnen worden.
d) Ter controle van de navigatielantaarns moeten controlelampen of gelijkwaardige inrichtingen op het schakelbord in het stuurhuis zijn aangebracht, voor zover de controle daarvan niet rechtstreeks vanuit het stuurhuis mogelijk is. Het uitvallen van een controlelamp mag de werking van de daarbij behorende lantaarn niet verhinderen.

JWG (14) 65; RV (14) 55; RV (14) 76

CCR comité Reglement van Onderzoek, RV, overgangsbepalingen, hoofdstuk 10, elektrische installaties