Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 10.14 / Artikelen 32.02, tweede lid, 32.03, eerste lid - overgangsbepalingen ad artikel 10.14 - Installatiemateriaal – vaartuigen gebouwd voor 1.4.1976

Vraag:

Welke voorschriften van artikel 10.14 zijn met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976?

Antwoord:

Bij verlenging van hun Certificaat van Onderzoek na 1.1.2015, moeten de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976 voldoen aan de hieronder vermelde eisen van het ROSR, versie 1976. (Deze interpretatie geldt voor de artikelen 10.06, 10.10, 10.11, tweede lid, 10.12, 10.14, 10.15 en 10.17).


Artikel 10.14 Installatiemateriaal (Artikel 6.07, vierde en vijfde lid, ROSR 1976)
a) Op de schakelaars moeten de standen <> en <> zijn aangegeven. Dit geldt niet voor lichtschakelaars voor minder dan 10 A.
b) Alle schakelaars en wandcontactdozen moeten zodanig zijn dat alle geleiders tegelijkertijd spanningvrij gemaakt worden. Behalve voor de verlichting in vochtige ruimten kunnen voor schakelaars voor minder dan 10 A uitzonderingen worden toegelaten.

JWG (14) 65; RV (14) 55; RV (14) 76

CCR comité Reglement van Onderzoek, RV, Overgangsbepalingen, hoofdstuk 9, elektrische installaties