Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 10.11, tweede lid / Artikelen 32.02, tweede lid, 32.03, eerste lid - overgangsbepalingen ad artikel 10.11, tweede lid - Accumulatoren – vaartuigen gebouwd voor 1.4.1976

Vraag:

Welke voorschriften van artikel 10.11, tweede lid, zijn met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976?

Antwoord:

Bij verlenging van hun Certificaat van Onderzoek na 1.1.2015, moeten de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976 voldoen aan de hieronder vermelde eisen van het ROSR, versie 1976. (Deze interpretatie geldt voor de artikelen 10.06, 10.10, 10.11, tweede lid, 10.12, 10.14, 10.15 en 10.17).

Artikel 10.11, tweede lid Accumulatoren (Artikel 6.05, derde lid, ROSR 1976)

Accumulatoren die worden geladen met een vermogen van meer dan 2 kW (berekend uit de maximale laadstroom en de nominale spanning van de batterij), moeten in een speciale ruimte zijn ondergebracht. Bij opstelling aan dek is het voldoende indien zij in een kast zijn geplaatst.
Accumulatoren die worden geladen met een vermogen van 2 kW of minder, mogen ook benedendeks in een kast of kist zijn opgesteld. Zij mogen ook open in de machinekamer of een andere goed geventileerde ruimte zijn geplaatst; mits zij zijn beschermd tegen vallende voorwerpen en druipwater.

JWG (14) 65; RV (14) 55; RV (14) 76

CCR comité Reglement van Onderzoek, RV, overgangsbepalingen, hoofdstuk 10, elektrische installaties