Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Hoofdstuk 10 – elektrische installaties / artikel 32.02, tweede lid – overgangsbepalingen ad hoofdstuk 10 – elektrische installaties – Vaartuigen gebouwd tussen 1.4.1976 en 31.3.1983

Vraag:

Welke voorschriften van hoofdstuk 10 zijn met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op de vaartuigen gebouwd tussen 1.4.1976 en 31.3.1983?

Antwoord:

Artikel 32.04, derde lid, van ES-TRIN luidt als volgt: “Vaartuigen, waarvan de kiel is gelegd vóór 1 juli 1983, behoeven niet te voldoen aan hoofdstuk 10 van deze standaard. Deze vaartuigen moeten echter ten minste voldoen aan hoofdstuk 6 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn van de op 31 maart 1983 geldende voorschriften.”

Deze bepaling is van toepassing op de schepen gebouwd tussen 1.4.1976 en 31.3.1983 en om deze reden hoeven de bedoelde schepen met ingang van 1 januari 2015 niet te voldoen aan extra eisen.

JWG (14) 65; RV (14) 55; RV (14) 76

CCR comité Reglement van Onderzoek, RV, Overgangsbepalingen, hoofdstuk 10, elektrische installaties