Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, artikel 19.06, zesde lid, onderdeel d - Ladders en nooduitgangen

Vraag:

Zijn voor nooduitgangen die uitsluitend door bemanningsleden worden gebruikt ladders toegestaan?

Antwoord:

Als er op grond van artikel 19.06, derde lid, nooduitgangen zijn toegestaan, kunnen ook ladders aanvaard worden wanneer deze nooduitgangen alleen door bemanningsleden worden gebruikt.

CESNI/PT/Pax (20) 30, CESNI/PT/Pax (21)m 5, punt 10

Werkgroep voor passagiersschepen (CESNI/PT/Pax), nooduitgangen, ladders