Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, artikel 19.08, derde lid, onderdeel a, cc - Vergelijkbare dagverblijven

Vraag:

Wat wordt bedoeld met “vergelijkbare dagverblijven”? Is dat een recreatieruimte voor passagiers en een vergelijkbare ruimte voor boordpersoneel (zoals het woonvertrek voor de bemanningsleden, de messroom…)?

Antwoord:

Omdat de alarminstallatie ertoe bestemd is dat de scheepsleiding door passagiers, bemanning en boordpersoneel gewaarschuwd kan worden, hoeft er geen onderscheid te worden gemaakt tussen verblijven voor passagiers enerzijds en die voor boordpersoneel anderzijds.

CESNI/PT/Pax (19) 15, CESNI/PT (21)m 5, punt 13.5

Werkgroep voor passagiersschepen (CESNI/PT/Pax), dagverblijven