Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, Artikel 1.01, lid 3.18 - Veilige zone voor catamarans

Vraag:

Hoe moet het begrip "veilige zone" worden geïnterpreteerd bij catamarans?

Antwoord:

"veilige zone": bij catamarans moet voor BWL worden uitgegaan van de dubbele grootste breedte van de enkele romp in de waterlijn van de grootste inzinking. In geval van catamarans moet het totaal van de afzonderlijke rompen worden berekend.CESNI/PT/Pax (19) 10, CESNI/PT/Pax (20)m 4, punt 4

Werkgroep voor passagiersschepen (CESNI/PT/Pax), veilige zone, catamaran