Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06 - Overlapping tussen passagiersverblijven, verzamel- en evacuatieruimte

Is tussen passagiersverblijven, verzamel- en evacuatieruimten bij het ontwerp van passagiersschepen en met name voor dagtochtschepen een overlapping toegelaten?

Ja, tussen passagiersverblijven, verzamel- en evacuatieruimten is een overlapping toegelaten.

In het licht van de ervaring die is opgedaan, kan de gehele passagiersverblijven die voldoet aan de vereisten van artikel 19.08, zesde lid, beschouwd worden als een verzamelruimte (waarin vaste stoelen of banken zijn toegestaan). Als er een noodsituatie ontstaat, bevinden de passagiers zich dan al in de verzamelruimte. Met andere woorden, dan zijn er geen aparte passagiersverblijven en verzamelruimten nodig.

Zie onderstaand een voorbeeld voor een dagtochtschip met één dek (combinatie van passagiersverblijven en verzamelruimte).
CESNI/PT/Pax (18)m 2, Q33 en Q36
CESNI/PT/Pax (19) 7 rev. 2

Werkgroep voor passagiersschepen (CESNI/PT/Pax), passagiersverblijven, verzamelruimten, evacuatieruimten