Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 3.02, derde lid - Beoordeling stabiliteit met betrekking tot spudpalen

Bij vrachtschepen en werkvaartuigen worden veelvuldig spudpalen toegepast. Deze inrichtingen en hun bediening zijn soms omvangrijk, zwaar en complex maar worden tot nog toe niet in de berekening van de stabiliteit meegenomen.

Vraag: Hoe beoordelen de overige lidstaten de stabiliteit in relatie tot spudpalen?

Spudpalen hebben een invloed op de stabiliteit van de schepen; zij moeten bij de controle en het bewijs van de stabiliteit van een vaartuig in aanmerking worden genomen.

RV/G (12) 16 rev. 1 = JWG (12) 14 rev. 1; RV/G (12)m 59 = JWG (12)m 61, NL3; JWG (12)m 91, punt 7.2

Gemeenschappelijke werkgroep, JWG, spudpalen