Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.09, derde lid - Inrichtingen die personen op een veilige manier van boord kunnen brengen

Vraag:

Moeten voor elk van de drie verschillende situaties die genoemd worden in artikel 19.09, derde lid, afzonderlijke specifieke inrichtingen worden voorzien?

Antwoord:

Overeenkomstig artikel 19.09, derde lid, moeten passagiersschepen over geschikte inrichtingen beschikken die personen op een veilige manier van boord kunnen brengen in ondiep water, aan de oever of aan boord van een ander vaartuig.

Voor de drie situaties (ondiep water, aan de oever, aan boord van een ander vaartuig) mag gebruik worden gemaakt van dezelfde inrichting of drie verschillende soorten inrichtingen.

CESNI/PT (16) 55 rev. 2, CESNI/PT/Pax (18)m 2, Q61

Werkgroep voor passagiersschepen (CESNI/PT/Pax), geschikte inrichtingen, van boord gaan van passagiers