Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.02 - Vensters onder de waterlijn

Onder bepaalde technische voorwaarden kunnen passagiersschepen vensters onder de indompelingsgrenslijn hebben bij het volledig onder water komen in de situatie van averij (artikel 19.02, zesde lid). Er bestaat daarentegen geen enkel voorschrift met betrekking tot de ramen die zich onder de indompelingsgrenslijn zouden bevinden bij ongeschonden staat en deze zijn niet verboden. Rekening houdend met het bijkomende gevaar van volstromen dat deze ramen onder de indompelingsgrenslijn zouden kunnen vormen, ook al zijn ze waterdicht, moet deze problematiek worden beheerst.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vensters onder de indompelingsgrenslijn en zulke onder de waterlijn. Voor de vensters is een minimumsterkte vereist, waarbij momenteel iedere Commissie van deskundigen zelf de eisen moet vastleggen.

RV/G (12) 16 rev. 1 = JWG (12) 14 rev. 1; RV/G (12)m 59 = JWG (12)m 61, F4; JWG (12)m 91, punt 7.2; RV/G (06) 31

Gemeenschappelijke werkgroep, JWG, venster, waterlijn