Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.10 - Noodstroomvoorziening, juncto artikel 10.02

Op grond van artikel 19.10, zesde lid, moet de voor passagiersschepen verplicht gestelde noodstroominstallatie buiten de ruimten waar conform artikel 10.02, eerste lid, de energiebronnen zijn ondergebracht, zijn opgesteld. In artikel 10.02, eerste lid, worden twee elektrische energiebronnen voorgeschreven. Volgt daaruit dat passagiersschepen drie elektrische energiebronnen nodig hebben, of kan worden volstaan met het installeren van twee energiebronnen, die voor wat brand en lekkage betreft redundant zijn uitgevoerd?

In principe moeten er drie energiebronnen beschikbaar zijn.

Indien een Commissie van deskundigen van mening is dat twee energiebronnen voldoende zijn, kunnen de voorwaarden daarvoor worden vastgesteld in het kader van aanbeveling zoals bedoeld in artikel 2.19 van het ROSR.

RV/G (12) 16 rev. 1 = JWG (12) 14 rev. 1; RV/G (12)m 59 = JWG (12)m 61, D13; JWG (12)m 91, punt 7.2

Gemeenschappelijke werkgroep, JWG, energiebron, passagiersschepen